Prapodivné vztahy v obecním domě čp.96, aneb není to už šikana?

Bydlím v Bálkovické ulici a již dlouhou řádku dní nepotkávám své sousedy z obecního domu čp. 96. Někteří odešli na vždy, takový je život. Ale kde jsou ti mladší, jejich děti, kteří se o nemocné rodiče starali a celá léta v obecních bytech s rodiči bydleli? Raději jsem se neměla ptát, z toho zjištění přechází mráz! Vystěhovávání lidí na ulici a zastrašování důchodců!

Po dlouhých obstrukcích jsme získali od starosty některé zápisy ze zasedání rady obce. Z těchto zápisů vyplývá, že rada v uplynulých dvou letech nikdy neplánovala zásadní opravy, přestavbu nebo prodej obecního domu čp. 96.

Obecní dům čp. 96, který najdete v Bálkovické ulici je v současné době jediným domem ve vlastnictví obce určeným pouze k bydlení. Ilustrační foto najdete níže.

Co jsme se však v zápisech z rad dozvěděli, je, že obec vypovídá, resp. neobnovuje nájemní smlouvy dlouholetým obyvatelům domu. Tito lidé, dnes sami předdůchodového věku, kteří zde léta žili se svými rodiči, o které se do jejich odchodu z tohoto světa starali. Problém je, že původní nájemní smlouvy byly uzavírány před více jak dvaceti lety právě s jejich rodiči.

Této právní kličky nyní využívá starosta obce Kratzer, za podpory radních P. Mikoláše., J. Kremy, R. Navrátila, T. Jeníčka a odmítají nájemní smlouvy prodloužit.

Vůbec je nezajímá, do jak složité životní situace tím tyto Poříčáky dostávají!

Jaký k tomu mají důvod?

Proč v době největší pandemie Covidu na jaře roku 2021 a nyní v roce 2022, na pokraji ekonomické krize, vystěhovali již dva poříčské občany, téměř důchodového věku doslova na ulici?

Těžko si představit, že lidé před důchodem, celý život žijící v obecním bytě, mají jen tak v záloze jiné bydlení! Na vystěhování mají lhůtu dva měsíce! Dokážete si představit, že za dva měsíce najdete bydlení přiměřené vašim finančním možnostem?

Proč v těchto konkrétních případech neprodloužili nájemní smlouvy alespoň do doby, než budou dostavěné Klenoty, aby jim mohli nabídnout alternativu?

I když Klenoty asi nebudou alternativní možností, neboť nájemné v Klenotech bude mnohonásobně vyšší, než jaké platí nyní v domě se společným sociálním zařízením na chodbě.

Ale byty v čp. 96 k pronájmu stále jsou! Vždyť radní v prosinci roku 2021 vypsali záměr pronájmu bytu právě v č.p. 96. Ověřit můžete v archívu na úřední desce obce.

V zápisech z rady je patrné, že se tak dělo na konkrétní žádost paní, která nikdy dříve v Poříčí nebydlela a žádné vazby na Poříčí pravděpodobně nemá. Tedy asi nějaké kamarádské vazby na vedení radnice mít bude, jak jinak by věděla, že je v Poříčí „volný“ obecní byt?

Ale to přeci není důvod proč neprodloužit smlouvu dlouholetým obyvatelům Poříčí!

Ze zápisů z rady jsme zjistili, že radní některým „novějším“ obyvatelům domu čp. 96 nájemní smlouvy s ochotou prodlužují! Nemůžeme jmenovat, kvůli GDPR, ale věřte, jejich propojení s vedením obce tu je!

Co to je za podivné handlování s obecními byty v  čp.96? Co se dělo v čp. 96 ?

Starší lidé, navíc ve stresu ze ztráty bydlení, se budou těžko domáhat svých práv. A pravděpodobně se i bojí pomsty ze strany starosty Kratzera, protože vědí, že neobnovení nájemní smlouvy je vyvrcholením dlouhodobých sporů mezi novějšími a původními obyvateli čp. 96.

Žádná idylka soužití nájemníků, tak, jak ji známe z filmových komedií 80.let o Bartáčkových a Novákových to nebyla!

V roce 2020 nás všechny zastupitele, totiž dopisem s prosbou o pomoc oslovila dnes bohužel již nežijící a dříve dlouholetá nájemnice bytu v domě čp.96. Vzhledem k tomu, že paní Součková již nežije, dovoluji si její jméno i dopis zveřejnit zde celý a také ho najdete v příloze pod článkem. Ta už se pomsty starosty Kratzera opravdu bát nemusí. A jak jsem ji znala, určitě se nebála ani dříve.

Z dopisu to vypadá, jako by na obci jen došly klíče od vrat. Problém je bohužel daleko vážnější! Poodkrývá totiž z mého pohledu ŠIKANU, která mezi nájemníky a za významné podpory starosty Kratzera, v obecním domě pravděpodobně léta vládla!

V reakci na dopis paní Součkové jsem ihned požádala o klíče od vrat pro paní Součkovou. Nejdříve písemně emailem všem zastupitelům a následně osobně pak na nejbližším zastupitelstvu, to se totiž konalo za dva dny po obdržení dopisu. Poté, v sobotu, ten samý týden, se pak konala schůzka všech nájemníků se starostou v čp. 96.

Po této schůzce mě paní Součková navštívila doma, vždyť jsme bývaly sousedky z jedné ulice!

Vždy usměvavá paní byla smutná, že prý ji starosta před všemi přítomnými osočil, že ona dělá ostudu!

Čím??? Tím, že si dovolila napsat společný dopis všem zastupitelům, že našla ve svém věku odvahu a sílu a postavila se zlu????? ….Já ji za to obdivovala!

Říkám nyní, stejně jako jsem to tenkrát řekla paní Součkové:

„Vy, paní Součková ostudu neděláte, ostudu dělá starosta Kratzer!“

Uvědomila jsme si, že nechci, aby se vrátily staré pořádky! Nechci starostu, který se bojí názorů lidí a zakazuje mluvit na veřejných zasedáních zastupitelstva! Nechci, aby se lidi báli starostovy msty za to, že mají odlišný názor!

Chci, aby každý mohl svobodně a bez obav z persekucí vyjadřovat svůj názor!

Chci, aby vládla slušnost, ohleduplnost a pokora!

Chci, aby tu byl úřad pro lidi!

Autorka: Marta Prachařová

ČTI VÍCE…

Proč neteče na hřbitově voda?

Také jste si chtěli na hřbitově zasadit a zalít jarní kytky, na Velikonoce umýt hrob a musíte si nosit vlastní vodu?

Nemrzne, je teplo, velikonoční svátky za námi, příští neděli je Den matek, všichni vzpomínáme na své blízké a chceme mít hezký a upravený hrob. Avšak na hřbitově stále po zimě neteče voda.

Přemýšlím Proč? Že by se starosta Kratzer rozhodl šetřit pitnou vodou?

To jste nevěděli, že studna na hřbitově je nefunkční a že ta nepraktická pumpa je napojena na blízký vodojem s pitnou vodou?

No, je to poněkud neekologické, nákladné a odsouzeníhodné řešení.

Kdo by to řekl, že v době, kdy všechny státní instituce vypisují granty a podpory na zachycování dešťové vody, tak v Poříčí se na hřbitově zalévá pitnou vodou!

Přitom většina zastupitelů jsou mladí lidé, kterým by mohla být ekologie blízká. Členové dobrovolných hasičů, kteří mají k dispozici auto s cisternou a  by mohli jednoduše dopravit vodu z řeky k zalévání do sběrné nádoby na hřbitov.

Ale takové řešení evidentně nikoho z nich nenapadlo. Volí tak pro ně typické řešení, bezpracné, zato nefunkční řešení, prostě kohoutek s vodou na hřbitově NEotevřou.

Nebo je moje úvaha výše nesprávná a jde zkrátka jen o to, že místostarosta, který má na starosti údržbu v obci je tolik zaneprázdněn jinými a důležitějšími činnostmi pro obec, jak s oblibou argumentuje starosta, že nemá čas zajít na hřbitov k vodojemu a otočit kohoutkem?

No a o úklidu odpadu na hřbitově ani nepíšu. Stačí foto níže.

Již několik měsíců jsou kontejnery pro jistotu stále před vraty hřbitova, aby je nemusel někdo pravidelně před svozem připravit ke svozu. Z místa původně určeného pro kontejnery se již dávno stala skládka odpadu, kterou nikdo neuklízí.

Smutné je, že obec vynakládá nemalé peníze za údržbu v obci, avšak evidentně se nedostávají k těm, kteří by rádi skutečně pracovali.

A přitom by stačilo tak málo, vytvořit pracovní místo správce hřbitova, byť na malý částečný úvazek. Tento správce by se pravidelně, např. každý týden na pár hodin, o údržbu hřbitova skutečně postaral.

Hledejme fungující řešení!

Autorka: Marta Prachařová

ČTI VÍCE…

Nebezpečná lávka

Dopravně bezpečnostní situace v Bálkovické ulici podruhé-Lávka

Pojďme se ještě jednou vrátit do Bálkovické ulice k viaduktu.

Máme-li hledat opravdu koncepční řešení pro bezpečnost chodců, je nutné se zaměřit i na lávku pro pěší. Zde chodci přímo vcházejí z lávky do silnice a pak pokračují pod viadukt bez jakýchkoliv ochranných prvků. Situační fotku najdete níže.

Obec si již v roce 2017 nechala zpracovat technickou zprávu o stavu všech lávek v Poříčí. Bohužel tuto zprávu starosta Kratzer odmítl zveřejnit. Ve zprávě je uvedeno, že dvě lávky z pěti jsou ve velmi špatném až nebezpečném stavu a lávku v Bálkovické ulici doporučil uzavřít! Detailní foto najdete níže.

Již dvakrát jsem do rozpočtu obce navrhla adresně prostředky na zbudování nové lávky alespoň v Bálkovicích, která je v nejhorším stavu a současně nejvíce frekventovaná. Pokaždé starosta tento projekt odložil.

V současné době je schváleno stavební povolení a připravuje se výběrové řízení na dodavatele.

Tak snad se díky volbám dočkáme i realizace tohoto projektu!

Kaňkou v sešitě však je to, že lávka se opět řeší zcela samostatně, bez navazujících dopravně bezpečnostních opatřeních. Ten zvýšený pás při vstupu na lávku to opravdu nevytrhne!

A co hůř, příležitost vybudovat stavbu, sloužící desítky let, která by i esteticky ladila s historickým kamenným mostem, starosta naprosto zahodil! Naprojektován je totiž betonový prefabrikát.

Patrně vyslyšel názor svého kolegy z řad hasičů, který se již v roce 2018 podivoval nad tehdy plánovanou cenou ve výši 1,5 mil. Kč, prý jeho představa by byla 300-400 tis. Kč.

 Starosta Kratzer tak volí nejlevnější a nejjednodušší řešení.

Přesto uběhlo už 5 let a nová lávka zatím není!

Že to jde i jinak a lépe, jsem se snažila starostovi Kratzerovi mnohokrát ukázat. Navrhovala jsem např. vypsání architektonické soutěže. Starosta Kratzer jako vždy obdobná řešení odmítl!

Ale proč to jinde jde a  dobře funguje, jako např. zde:

Výsledky hlasování o podobě lávky přes Ředický potok u Topasu | Holice | město neznámé energie

Proč starosta Kratzer rozhoduje sám a neptá se občanů? Tohle je téma na zastupitelstvo, ale tam mluvit zakázal!

Chtěla bych, aby i v Poříčí nad Sázavou bylo možné svobodně projevit názor k věcem obecním!

A co víc, aby s těmito podněty vedení obce pracovalo!

To ale musí být jiné vedení obce, které se nebojí tvůrčí práce a lidem naslouchá!

Autorka: Marta Prachařová

ČTI VÍCE…

Chcete bobíky?

Dopravně bezpečnostní opatření nebo jen předvolební gesto?

Také jste obdrželi od obce dotazník, zda chcete ve vaší ulici snížit rychlost montáží zpomalovacího polštáře?

My v Bálkovické ulici ano.

Odpověděli jsme, že samozřejmě chceme mít bezpečnější okolí, ale že jeden zpomalovací prvek konkrétně v místě viaduktu nepomůže a že bychom si přáli, aby byl problém řešen komplexně a citlivě k okolnímu prostředí.

Dotazník mě však donutil k zamyšlení, k čemu takový průzkum pomůže? A proč se dotaz zúžil jen na anketu „chcete bobíky“?

Co když někdo odpoví, že zpomalovací prvky nechce? To pak bude mít starosta „alibi“, proč odstranit bobíky a bezpečnost v této ulici neřešit?

To že starosta není příznivcem dopravních opatřeních je patrné z toho, že o ty stávající prvky se téměř deset let nestaral a neudržoval v provozuschopném stavu. A jeho jediná odpověď na toto téma zní, vždyť stavíme chodníky.

Zanedbanou údržbou se tak z bezpečnostních prvků stávají prvky dopravě nebezpečné.

Podívejte se na foto níže, šrouby trčí z vozovky a hrozí tak např. proražení pneumatiky.

Samotné umístění zpomalovacích prvků bez toho, aby byla silnice zpevněna obrubníkem postrádá smysl, protože všichni řidiči, snažící se objet bobíky, sjíždějí mimo silnici a ohrožují tak procházející chodce. Opět se tak z bezpečnostního prvku stal prvek nebezpečný.

Ale ti bobíci za to opravdu nemůžou!

Stejně, možná ještě hůř to dopadlo s instalací svodidel pod viaduktem. Měl to být prvek ke zvýšení bezpečnosti chodců a vznikl z toho opět pro chodce prvek nebezpečný. Svodidla jsou navíc už více jak dva roky poničené po dopravní nehodě.

Představte si chodce, kterého míjí pod viaduktem auto, chodec nemá šanci uhnout a musí tak spoléhat pouze na ohleduplnost řidiče.

Co je však tristní, je vzhled svodidel ve vztahu k nádherné kamenné stavbě. To je skutečně k pláči.

Tak to vypadá, když se dělají jen akce na oko a skutečný problém se neřeší!

Znovu se vracím k dotazníku, proč chtěl starosta vyjádření jen k montáži zpomalovacího prvku?

Opět hledá jen řešení - neřešení!

My ale víme, že problém neřeší pouhá výměna bobíků na silnici.

Je potřeba výměna i na radnici!

Autorka: Marta Prachařová

ČTI VÍCE…

Úřední deska aneb špatně zvolený nástěnkář

Každý z nás, neboli každý Poříčák, by si měl položit otázku, k čemu mu je dobré sledovat úřední desku obecního úřadu.

Díky ústní přestřelce, které jsem byla účastna,  na zastupitelstvu obce, zda byl zveřejněn záměr prodeje obecního pozemku na elektronické úřední desce, jsem se rozhodla, že si sama udělám názor na to, jak úřední deska v naší obci funguje.

Přiznám se, že jsem  sama do této doby úřední desku nijak nesledovala a v podstatě mě ani nezajímala.

Co praví legislativa a metodický pokyn Ministerstva  vnitra ČR

 • úřední deska musí být veřejně přístupná 24 hodin denně a musí být technicky zajištěna její čitelnost i v nočních hodinách
 • musí být vedena zároveň ve dvojí podobě - fyzické a elektronické umožňující dálkový přístup
 • na fyzické by měl být umístěn odkaz na její elektronickou verzi
 • na obou by měly být zveřejněny dokumenty zároveň a stejného obsahu
 • odkaz na elektronickou úřední desku musí být jasně patrný a musí být umístěn zřetelným způsobem, nejlépe již na úvodní stránce webu obce, aby nemusela být elektronická úřední deska složitě vyhledávána
 • na úřední desce obce se obligatorně publikují obecně závazné vyhlášky a nařízení obce, záměry obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, uzavřené veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce, respektive rady obce, a usnesení zastupitelstva
 • většina dokumentů musí být na úřední desce nejprve vyvěšena po dobu 15 dnů a až poté začínají běžet další lhůty (např. pro odvolání)
 • oznámení o konání zastupitelstva včetně navrhovaného programu musí být vyvěšeno 7 dní před jeho konáním

A v jaké kondici je naše obecní úřední deska?

Ta fyzická, která se nachází na budově pošty

 • je v nočních, ranních či odpoledních hodinách (dle ročního období) nečitelná - viz mé foto z tohoto týdne, když jsem se vracela domů z práce
 • je zanedbaná, nevkusná a špinavá
 • na první pohled nepoznáte, že se jedná o úřední desku, to zjistíte až při bližším ohledání
 • ve tmě ani nepoznáte, co je na ní vyvěšeno - nepomůže ani chytrý telefon s baterkou či vyfocení a zvětšení záznamu, takže jsem ani nebyla schopna ověřit, zda splňuje všechny náležitosti dle výše uvedeného

Ta elektronická, která se nachází na webových stránkách obce https://www.poricinadsazavou.cz/obecni-urad/uredni-deska/

 • rozhodně není na úvodní webové stránce obce, ale musíte se k ní proklikat
 • neobsahuje archiv nebo ho jako občan neumím vyhledat

Pár doporučení jak byste měli jako občané s úřední deskou pracovat

 •  sledujte úřední desku alespoň 1x za týden, a to hlavně tu fyzickou na budově pošty
 • kontrolujte jak elektronickou, tak fyzickou úřední desku, v praxi může dojít k tomu, že se jejich obsah liší
 • kontrolujte úřední desku také o prázdninách a mezi státními svátky, jelikož v některých případech dochází i k tomu, že úřady zahajují nespornější řízení v této době, aby se vyhnuly zvýšené pozornosti občanů
 • abyste byli schopni prokázat, že na elektronické úřední desce nebyl dokument zveřejněn, můžete využít webovou stránku  https://edesky.cz/, kde naleznete archiv zveřejněných dokumentů na elektronické úřední desce i naší obce (pozn. záměr prodeje pozemku, který se projednával na posledním zastupitelstvu, jsem tam nenašla)

Není divu, že se pak podaří prodat sousedovi obecní pozemek přímo u vjezdu do vašeho domu, který vám sloužil po mnoho generací, když ani nemáte šanci včas zaregistrovat, že byl na úřední desce vyvěšen, možná nečitelný či dálkově nepřístupný, záměr o prodeji.

Milí Poříčáci, měli bychom si společně zvolit nového nástěnkáře, ten současný za moc nestojí.

Bojujte za svá práva!

Na každém občanovi nám záleží :-)

Petra z Poříčí

Úřední deska obce Poříčí nad Sázavou aneb kde se informace snadno skrývají

ČTI VÍCE…

Nový Klenot Poříčí?

Krásné pondělí, milí Poříčáci!

Asi  jste si všimli, že se nám bývalá budova Klenot mění před očima a stává se z ní moderní bytový dům s veřejnými prostory.

Je velice potěšující, že Poříčí vnímá bytovou krizi, reaguje na ni a snaží se rozšířit bytový fond pro své občany, kteří si vzhledem k nepříznivé konstelaci na bytovém trhu nemohou pořídit vlastní bydlení, či dosáhnout na hypotéku. Zde se otevírá možnost jak pomoci mladým lidem a uchránit obec před jejich migrací do měst, či pomoci se svízelnou situací seniorům a samoživitelům s dětmi.

Musíme si ale položit otázku, zda tomu tak opravdu je, a zda zastupitelstvo, tedy především křídlo pana starosty, skutečně myslí na blaho svých občanů.

Na internetových stránkách obce se dozvíte velice omezené informace o této akci, která je hrazena plně z rozpočtu obce, tzn. z peněz daňových poplatníků neboli našich peněz https://www.poricinadsazavou.cz/obec-1/klenoty/.

Zcela ale postrádáme informace

- jakým způsobem a za kolik obec nabyla do svého majetku budovu Klenot
- výpočet celkové ceny rekonstrukce objektu včetně úroků z úvěru
- o předpokládané době návratnosti celé investice, což je pořizovací cena budovy + cena rekonstrukce včetně úroků
- o výši plánovaných nájmů bytových a veřejných prostor (nebude nájemné včetně energií příliš vysoké?)
- kdy bude spuštěno výběrové řízení na pronájem obecních bytů a veřejných prostor a jakým způsobem bude probíhat
- kdo se může přihlásit do výběrového řízení
- zda je připraven záložní plán v případě neobsazení bytů a veřejných prostor, aby se z objektu nestal žrout peněz obecního rozpočtu  (přijetí uprchlíků, přemístění obecní knihovny respektive plesnivých knih z uzamčených nevhodných prostor na poště, využití společenských prostor na setkávání občanů apod.)

Na zastupitelstvu, které se konalo ve čtvrtek 3.3.2022, pan starosta informoval, že se pravděpodobně podaří předat ke kolaudaci stavbu o 3 měsíce dříve, než bylo plánováno, tzn. na začátku léta 2022. Čas ale kvapí a už nyní  je třeba zahájit výběrová řízení na obsazení bytů a veřejných prostor. O zahájení výběrového řízení na zastupitelstvu nepadlo ani slovo a veřejnost nedostala prostor na případnou společnou diskuzi, což je opravdu neslušné vůči občanům, kteří účastí na zastupitelstvu vyjadřují svůj zájem o dění v obci.

Tak Poříčáci, sledujte úřední desku obce. Tu kamennou naleznete na budově pošty a elektronickou na  internetových stránkách obce Úřední deska - Oficiální stránky obce Poříčí nad Sázavou (poricinadsazavou.cz). Lépe však uděláte, když se stavíte na úřadu, kde jistě obdržíte potřebné informace. Bojujte za svá práva! 

Šestnáct bytů je tu pro vás. Poříčí je krásná obec s úžasnou historií a byla by škoda, kdybyste si museli bydlení hledat jinde.

 Na každém občanovi nám záleží  :).

Petra z Poříčí

ČTI VÍCE…

Poříčské parkoviště je poříčské, ale není to parkoviště!

Poté, co starosta obce odpověděl, že obec žádné parkoviště nerealizovala, viz. předchozí informace, obrátili jsme se znovu s dotazem a obdrželi jsme tyto odpovědi:

- Nejedná se o parkoviště, ale o odstavnou plochu

- Stavební dokumentace, ani geometrický (nevíme co, v odpovědi uvedeno není) se nevyhotovovalo

- Dílo prý bylo hrazeno z obecních prostředků, ale konkrétnímu dotazu, kde tato stavba byla ve finančním rozpočtu naplánována starosta obce nerozumí a přijde mu to velmi komické, oznámkoval se smajlíkem

Zde najdete písemnou odpověď starosty včetně smajlíka:

https://otevreneporici.cz/wp-content/uploads/2022/01/odpoved-starosty-k-odstavne-plose.pdf

Zde najdete usnesení rady, bez uvedení data rozhodnutí, ale tímto prý rada schvaluje investici za půl miliónu korun, aniž by provedla výběrového řízení, aniž by akci dopředu schválilo zastupitelstvo obce! A co víc, investice je provedena na cizím, nikoliv obecním pozemku!

https://otevreneporici.cz/wp-content/uploads/2022/01/usneseni-rady-obce-k-odstavne-plose.pdf

Zde přikládáme objednávku. Investici za půl miliónu korun nechala rada obce provést bez řádné smlouvy s dodavatelem, pouze na základě objednávky, a hlavně bez řádného projednání v zastupitelstvu!

https://otevreneporici.cz/wp-content/uploads/2022/01/Objednavka-BES_odstavna-plocha-05-mil-Kc.pdf

Autor. Ing. Marta Prachařová

Starosta nebo číšník?

Aneb skandální chování poříčského starosty na prosincovém zasedání ZO.

Starosta obce Poříčí nad Sázavou na veřejném zasedání zastupitelstva obce v průběhu projednávání rozpočtu na rok 2022 vystoupil z role starosty a začal objednávat a vařit kafe svým podporovatelům.

A poslechnout si můžete přímo zde:

Proč, kdy a jak se to stalo se dočtete níže.

Skandální chování starosty přišlo v době, kdy se k rozpočtu chtěla vyjádřit Ing. Prachařová, předsedkyně (v této době nefunkčního!) finančního výboru.

Co to bylo za otázky a připomínky k navrženému rozpočtu, o kterých nechtěl starosta obce vůbec slyšet, natož na ně odpovídat a před kterými utekl do kuchyňky?

Jsou jen dvě, netransparentnost předloženého rozpočtu a zbytečné zadlužování obce.

Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení rozpočet v podobě „jednoho pytle peněz“, tedy v podobě celkových příjmů a celkových výdajů. O konkrétním rozdělení si chce rozhodovat sám, pouze na úrovni rady. Proč nemůže poříčské zastupitelstvo rozhodovat o konkrétnějším určení peněz, tak jako bylo zvykem až do roku 2019? Proč poříčské zastupitelstvo nemá stejná práva, jako mají zastupitelé všech okolních obcí?

To je jasné ukradení práv, která patří zastupitelstvu demokratického státu!

 A jak to je s tím zadlužováním obce?

Starosta se chlubí výborným finančním zdravím obce a radní Navrátil zase úspěchem v podobě „naspořených“ 20 milionů korun na účtu obce!

Ptáme se, proč leží na účtu obce nevyužitých cca 20 miliónů Kč?

Pánové nezapomněli jste, že obec není firma, a není jejím cílem přinášet zisk?

Obec přeci musí všechny přidělené peníze ze státního rozpočtu investovat do života v obci.

A v Poříčí nad Sázavou na účtu obce již čtvrt roku leží ladem nevyužitých 20 mil. Kč! Téměř celý roční příjem obce!

Jak se to stalo? Přesně na to ale starosta neodpoví! Vždyť vaří pro svoje příznivce v kuchyňce to kafe!

My jsme však zjistili, že starosta obce, přestože věděl, že má obec na účtu k 30.9.2021 téměř 20 mil Kč, rozhodl v říjnu 2021 načerpat úvěr ve výši 10 mil. Kč na úhradu faktury za Klenoty. Tímto rozhodnutím nejenže nevyužil peníze, které měl k dispozici, ale ještě zatížil obec úvěrem a nabíhajícími úroky.

Proč čerpal úvěr 10 miliónů korun v roce 2021 když měl na účtu více než dostatek peněz? Vždyť tímto zdraží nájem pro budoucí nájemce.

Co plánuje starosta a rada obce pro rok 2022?

Opět ve stejném stylu! Načerpat dalších 30 mil. Kč úvěru! A zase zbytečně!

Když sečteme celkové plánované příjmy, které předložil starosta ke schválení zastupitelstvu, tedy i čerpání úvěru 30 mil. Kč,  a dále i ty příjmy, které zamlčel a v plánu neuvedl, bude mít obec k dispozici celkem 80 mil korun.

Výdeje roku 2022 jsou naplánovány ale jen na 65 mil. Kč.

Stačilo by tedy v roce 2022 čerpat úvěr jen ve výši 15 mil. Kč.

Jak zbytečné zadlužování, tak přesouvání moci do rukou rady, jsou předem promyšlené kroky starosty a radních a k jejich zdůvodnění si starosta objednal „ekonomickou studii na zakázku “ u jistého Ing. Tesaře.

V této studii se píše, že prý „bezpečná zadluženost“ pro Poříčí je více jak 100 miliónů korun!

I zeptali jsme se, co to je ta „bezpečná zadluženosti“? Tenhle pojem totiž nikdo nezná, na rozdíl od pojmu dluhová past, běžně používaného v médiích. Zůstali jsme bez odpovědi.

Dále se ve studii dočtete i o vyhodnocení „finančního zdraví obce“. Výsledek vyhodnocení je prezentován v podobě, jakou používají nadnárodní certifikační agentury, tedy označení A, A+…

I zeptali jsme se Ing. Tesaře, zda je členem nějaké nadnárodní nebo národní certifikované agentury a jaké má vlastně oprávnění požívat takové znaky pro hodnocení. Zejména jaké uznávané standardy a metody při hodnocení používá.

Dozvěděli jsme se, že metoda hodnocení je zcela dílem samotného Ing. Tesaře a není členem žádné certifikované agentury. Jinými slovy je to marketingový tah, kteří využívají výrobci levných produktů, když využívají prvky a znaky registrovaných značek. Dle již zlidovělého vtipu: čím více pruhů, tím více adidas ! Tady platí, čím více Áček od Ing. Tesaře tím vyšší zadluženost!

Ještě jednu věc se dočtete mezi řádky studie. Obec prý může zlepšit svoji finanční pozici zdražováním odpadů, vodného a zvyšováním daně z nemovitosti. Studie má sloužit jako alibi pro následné zdražování odpadů, vody ale i nájemné v Klenotech bude dražší!

Konstatujeme, že zastupitelstvo obce právě nyní zdražilo poplatek za odpady trvale žijícím občanům trojnásobně!

Co se to snaží starosta zakrýt, utajit před zastupiteli i občany?

Také si říkáte, k čemu celý ten cirkus s 80 ti stránkovou prezentací poradce starosty, s vařením kafe během řeči Ing Prachařové a s odpoutáváním pozornosti od věcných argumentů?

Proč taková změna v chování starosty, který vždy vystupuje tak kultivovaně a najednou se sníží k roli arogantního tupce? Že by konečně ukázal svou pravou tvář?

Proč to vše? K čemu zbytečné zadlužování při výstavbě Klenot při současném hromadění peněz na účtu obce, pro které není projekt? Proč návrh rozpočtu ve stylu „jednoho pytle peněz“? To by mu přeci za takovou námahu nestálo!

Co je výsledkem jeho nepřiměřeného chování na zastupitelstvu?

Vyšachování zastupitelstva z možnosti rozhodovat o jednotlivých položkách rozpočtu a bránění kontrolní práci finančního výboru.

Proč to vše?

O peníze a moc jde především! Moc peněz!

Starosta Kratzer, radní a místostarostové Navrátil, Jeníček, Krema a Mikoláš P. ml. přebírají tímto nekontrolovatelnou moci nad financemi obce!

Tento záměr nám však nezůstal skryt! Budeme dělat vše co je v našich silách, abychom takové záměry odhalovali, zveřejňovali a zejména jim bránili!

ČTI VÍCE…

Poříčské parkoviště není poříčské?

Po několika letech poukazování na potřebu vybudovat parkoviště před ZŠ se tak skutečně stalo. Na zastupitelstvu se tato aktivita neprojednávala, proto jsme se s dalšími zastupiteli zeptali obce na detaily stavby  (náklady, zaměření, případný zásah do neobecních pozemků...). 
pan starosta nám odpověděl:"Vážení, Ve věci vaší žádosti výše uvedeného čísla jednacího vám sděluji, že obec žádnou akci „parkoviště v Potoční ulici – u ZŠ“ nerealizovala. S přátelským pozdravem a srdečnými pozdravy Váš, Mgr. Jan Kratzer v.r. starosta obce"
Je to zvláštní, neboť na Facebooku obce byl dne 20.10.2021 zveřejněn příspěvek: " V Potoční ulici od tohoto týdne upravujeme parkovací plochu..." 
Jedná se jen o další trucovitou odpověď našeho/vašeho pana starosty nebo "pravá neví, co dělá levá"?
Oficiální odpověď starosty najdete zde: https://otevreneporici.cz/wp-content/uploads/2021/11/priloha_964003184_0_Vyrizeni-zadosti-parkoviste-4-2.pdf


autor: Ing. Alena Lopatková

Kam se podělo 5 miliónů korun z rozpočtu roku 2020?

Zpráva ze zasedání zastupitelstva z 15.6.2021, na programu schvalování závěrečného účtu za rok 2020

Počty podle rychtáře aneb 36 mil Kč příjmů mínus 30 mil Kč výdajů rovná se 6 mil Kč úspora!

Proč starosta prezentuje jako skutečné výdaje částku 30 mil. Kč, když podle zveřejněných dokumentů byly skutečně čerpané výdaje 25 mil. Kč? Také vás zajímá, kam se podělo cca 5 mil. Kč?

My jsme se zeptali!

Avšak starosta, ani rada obce, která výlučně o hospodaření rozhoduje, odpovědět nedokázali, nebo spíš nechtěli?

Proč starosta prezentuje na jednání zastupitelstva jiná čísla, než jsou na dokumentech schválených auditorem? A když je upozorněn na chybu stále opakuje nepravdivé údaje. Když dva dělají totéž, není to totéž! Hlavně, že je vše skvělé a starostovi se daří dobře, obci už méně! Co je tedy předmětem jednání?

Poslechněte si zde:

Proč starosta neodpovídá na přímé dotazy k rozdílu čerpaných výdajů a proč ta arogance v jeho vyhýbavých odpovědích?

Poslechněte si zde:  

Proč není zájem závěrečný účet skutečně projednat a kdo dělá z projednávání frašku?

Poslechněte si zde:  

Kolik z přítomných zastupitelů, zejména těch, kteří schválili závěrečný účet, včetně starosty, vůbec ví, kolik bylo za rok 2020 čerpáno veřejných prostředků a na co?

Co nám to ten starosta tak urputně zatajuje a proč?!?

A ještě malá vsuvka k tomu, jak ne/funguje finanční výbor. Na příštím zasedání zastupitelstva  dne 9.9.2021 byla položen opět návrh na diskuzi, tentokrát i s návrhem konkrétního tématu práce/nepráce členů  finančního výboru a k finanční situaci obce – a s jakým výsledkem? ZAMÍTNUTO!!!!

Poslechněte si zde:

Zprávu ze zasedání zastupitelstva připravila Ing. Marta Prachařová,  zastupitelka,  předsedkyně finančního výboru. 

ČTI VÍCE...