OBECNÍ FAKTA - DOKUMENTY


Jak to s tím parkovištěm u školy vlastně "je" nebo "není"?

Žádost o informaci byla na obec zaslána, neboť investiční akce -Parkoviště před ZŠ- , která proběhla na obecním pozemku, nebyla na žádném zastupitelstvu diskutována. Zastupitelé Ing. Lopatková, Ing. Prachařová a Ing. Stibůrek tedy obec požádali o informace ohledně podmínek výstavby.
K odpovědi pana starosty komentář není nutný.

Oficiální odpověď starosty obce

Žádost o informaci ke stavbě parkoviště


Historie námitky Ing. Prachařové k zápisu ze zasedání zastupitelstva, aneb na jaké dotazy vedení obce zásadně neodpovídá

Zveřejňujeme text námitky Ing. Prachařové k zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 8.12.2020.

Zde:

Zajímavé na celé kauze je hned několik okolností:

První a nejdůležitější je to, že nikdo z vedení obce nezdůvodnil konkrétní výši milionové částky na stavbu klenot v rozpočtu na rok 2021, nikdo z vedení obce nezdůvodnil nutnost čerpání úvěru v rozpočtu na rok 2021 a nikdo z vedení obce nevysvětlil, proč by neměly být využity přebytky z minulých let již v roce 2021.

Druhou okolností je, jak se s celou námitkou vedení obce vypořádalo, místo odpovědi námitku prostě zamítlo, a to na zasedání zastupitelstva dne 1.3.2021.

Třetí okolností je utajení námitky, aby se o námitce nikdo nedozvěděl, tak se nestala součástí zveřejněného zápisu, ale je pouze k nahlédnutí na obecním úřadě. Přičemž zveřejnění námitky bylo požadováno další námitkou k zápisu ze dne 1.3.2021.na zasedání dne 15.6.2021 pak opět zamítnuto.

Shrneme-li to, námitky k zápisu a k zveřejnění, vždy zamítnuty, vždy nezveřejněn text, a hlavně nikdo na dotazy k rozpočtu na rok 2021, položené dne 8.12.2020 do dneška neodpověděl!

ČTI VÍCE...

 

 

 


DOKUMENT - Věc: Námitka členky zastupitelstva obce Poříčí nad Sázavou proti zápisu z jednání zastupitelstva obce Poříčí nad Sázavou konaného dne8. 12. 2020 dle $ 95 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), v aktuálním znění.

Celý dokument naleznete na následujícím odkazu: