Opoziční zápis ze zasedání zastupitelstva obce Poříčí nad Sázavou ze dne 31.5.2022.

Poslední květnový den se konalo zasedání ZO. Na oficiálním programu bylo hodnocení hospodaření v roce 2021, zpráva auditora a prodeje pozemků. Tedy opět jen nezbytné a ze zákona povinné body, o kterých rozhoduje ZO, bod diskuze opět chybí!

Kdo by i přesto čekal důstojné, věcné a tvůrčí jednání, byl, jako každý optimista, těžce zklamán!

Starosta Kratzer se rozhodl, že zasedání využije k prezentaci totalitní síly, agrese a arogance. Opět zopakoval scénku s číšníkem a přidal ještě šikanózní úkolování nás, opozičních zastupitelů.

To vše v okamžiku, kdy i my opoziční zastupitelé, jsme očekávali z jeho strany pozitivní prezentaci hospodářských výsledků za rok 2021. Kdy jindy se chlubit plánovaným zadlužováním obce, než nyní!

Přeci by od nás nechtěl slyšet, že si vládnoucí strana hasičů z obecního rozpočtu v roce 2021 přidělila na dobrovolnou činnost 1,3 miliónu korun, zatím co všem ostatním spolkům dohromady „pustila“ jen 137 tisíc korun?

Který starosta v okolí si dovolí během projednávání tak významného bodu, kterým závěrečný účet bezpochyby je, odejít z jednání, aniž by schůzi přerušil! Žádný jiný, jen ten poříčský, J. Kratzer!

Která obec si dovolí na takového starostu vynaložit mzdové výdaje z obecního rozpočtu ve výši téměř jeden milión korun? Jen Poříčí!

Proč starosta raději odešel do kuchyňky vařit přítomným kafe, místo aby došlo k projednávání údajů ze závěrečného účtu?

Zopakoval úplně stejnou scénku, jako při projednávání návrhu rozpočtu na rok 2022, kterou jsme již zde prezentovali v článku Starosta nebo číšník! Najdete zde.

Později jsme si uvědomila, že starosta asi utíká před tím, aby se zase neztrapnil tím, že ani neví, jak to hospodaření vlastně dopadlo. Vzpomněla jsem si na jinou scénku z loňského roku, detailně jsme vás informovali zde: „Kam se podělo 5 mil. Kč?“

Především však útěkem do kuchyňky J. Kratzer demonstroval, že ani o zveřejněných bodech programu se na zastupitelstvu diskutovat nebude! Další forma náhubkových pravidel totality!

Nedala se přehlédnout vyhecovaná atmosféra vládnoucí strany hasičstva v čele se starostou, podporovaná ředitelem školy R. Navrátilem.

Vnímala jsem agresivitu, aroganci, až nenávist čišící mnohým z očí!

Ale kde je respekt, důstojnost a lidskost vážených členů zastupitelstva? Rozvaha a nadhled? Především obyčejná lidská slušnost?

To se tolik bojí o svá korýtka?

R. Navrátil veřejně přiznal, že je ve vztahu ke J. Kratzerovi podřízeným, že starosta je jeho šéf!

Ono v postavení starosta a ředitel školy, zřizované obcí, to přeci ani jinak být nemůže!

Radime, to my všichni víme, že výši tvých odměn určuje starosta a že musíš…….

Kvitujeme, že jsi si to dokázal veřejně přiznat! Pozdě, ale přece!

Jen jsem nepochopila, k čemu tak silný kalibr, když tak jako tak, vládnoucí strana má přesilu 11:3? Přeci je jasné, že si prohlasují cokoliv. A že my, opozice, jsme výrazně v nevýhodě!

Přestože jsme jen tři, nebojíme se a svoji roli opozice plníme ze všech sil!

Podle hesla: Důvěřuj, ale prověřuj!

První úspěchy již máme!

 1. Od března roku 2022 již najdete rozpočtová opatření na webu obce, sice ne na úřední desce, ale v oddíle povinně zveřejňovaných informací!
 2. Od pondělí 30.5. 2022 najdete i zveřejněné dodatky ke smlouvě o dílo na klenoty na webu: tenderarena.cz. Pravda je tam tak půl roku zpoždění, ale jsou tam!

Vraťme se ještě k výsledku jednání ZO:

Náš opziční návrh na diskuzi k řešení konkrétní pomoci dopadů energetické krize poříčským občanům z obecního rozpočtu, ZAMÍTNUTO!

Závěrečný účet obce za rok 2021 byl bez jakéhokoliv vyjádření ze strany starosty nebo někoho z radních: Schválen (i bez projednání)!

Zpráva auditora byla též, bez jakéhokoliv vyjádření starosty, schválena!

Proč se starosta nevyjádřil k významným zjištěním auditora, na to neodpověděl. To NEVÍME!

Ale něco konkrétního jsme se přeci jen dozvěděli:

1. Starosta J.Kratzer přijal za obec dar 1 milion korun na Klenoty. Dar věnovala fyzická osoba, která nechce být zveřejněna. Děkujeme! Proč k přijetí daru došlo bez vědomí zastupitelů a proč obec nemá stanovena žádná transparentní pravidla pro přijímaní darů, to starosta nevysvětlil!

2. Místostarosta J. Krema pobíral po celou dobu nezákonně dva platy z celkových tří platů z obecního rozpočtu. Teprve od 1.6 2022 ZO schválilo pracovní poměr místostarostovi J. Kremovi. Pracovní poměr byl schválen jako neomezený, blíže nespecifikovaný, co do rozsahu, tak do výše odměny. Tedy bianco šek pro místostarostu! Jak řekl starosta Kratzer: …“ nyní může mít i deset platů.“

Tolik naše zpráva ze zasedání ZO ze dne 31.5:2022, zapsala Ing. Prachařová Marta

PS: až si budete číst ten oficiální zápis, který se někdy objeví na webu obce, vsadím se, že se bude od mého velmi lišit! Já si všímám úplně jiných věcí, než se snaží zpropagovat starosta!

To je role opozice!





ČTI VÍCE…

Komentáře (4)

 • petr Odpovědět

  z FB:
  Kompletní výměnu lávky přes potok v Bálkovické jsme plánovali na letošní rok – máme platné stavební povolení i vyhrazené prostředky v rozpočtu. Bohužel, situace na stavebním trhu je nyní tak špatná, že se firmy, které nedokáží garantovat neustále se měnící ceny stavebních materiálů ani prací, přestávají hlásit do výběrových řízení organizovaných obcemi a městy. Letos jsme v souvislosti s lávkou uspořádali již dvě otevřená výběrová řízení, podruhé dokonce s mírnějšími požadavky na uchazeče a s delším termínem zhotovení, přesto se žádný zájemce nepřihlásil. Pokud se situace přes léto uklidní, budeme výběrko opakovat opět na podzim (pak by se ale stavělo až v r. 2023). Doplňuji, že kromě lávky v Bálkovické máme stavební povolení také na novou lávku v ul. Na Place. V obou případech má dojít k úplnému odstranění stávajících konstrukcí a výstavbě nových lávek z vysokopevnostního betonu. Tyto nové lávky budou samonosné, bez středového pilíře a mírně vyšší kvůli povodním; oproti stávajícím budou také širší – cca 210 cm. S přátelským pozdravem, Honza Kratzer

  zná někdo podobu ?

  27. 6. 2022 at 14:06
  • Marta Prachařova Odpovědět

   Myslire podobu lávky v Bálkovická? Tak to nikde na webu obce ani fb zveřejněno není. Na webu tender arena je technická dokumentace pro veřejnou zakázku.

   30. 6. 2022 at 8:05
  • Marta Prachařova Odpovědět

   Škoda, že toto nečtou vládnoucí zastupitelé, pro Poříčí dvakrát škoda….Díky za tip..

   30. 6. 2022 at 8:11

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.