OVLIVŇOVÁNÍ VEŘEJNÝCH MEDIÍ?! Kdo je žábou na prameni?

Jaké mají SMS zprávy posílané naší obcí pravidla? Kdo rozhoduje, které SMS zprávy se občanům pošlou/kdy? Komu je dovoleno vkládat články do Zpravodaje – kdo koriguje obsah? Pan starosta byl historicky požádán např. o zaslání SMS ohledně pořádání přednášky pro občany na téma Dotace do domácností (jednalo se o veřejně prospěšnou aktivitu – je podivné takovouto aktivitu nepodpořit).
Takovéto zkušenosti s problematickým odesíláním informačních zpráv s veřejně prospěšným obsahem mělo více poříčských uskupení. Byl někdy pan starosta někým přímo pověřen rozhodovat o zasílání/nezasílání SMS zpráv – radními (kamarády) či zastupiteli?
Běžně (ve vedení obcí s demokratickým duchem) bývá standardem, že je vyčleněna skupina osob: nezávislých / z členů jednotlivých politických seskupení zastupující nás občany, která je zveřejněna a je zodpovědna za obsah a formu výstupů. Tato komise by měla ideálně zřizovat i Poříčský Zpravodaj. Ale v případě Poříčského Zpravodaje se o redakční radě nedočtete – zastupitel Ing. Stibůrek se pana starosty dotazoval, kdo je zodpovědný za obsahovou náplň a formu Zpravodaje – pan starosta odpovědí „kličkoval“, ale k autorství se osobně nikdy nebyl ochoten přihlásit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.