Proč musí zastupitelé využívat stošetku?

Poříčáci, už čtete úřední desku? 

Já se snažím a nedávno jsem na ní objevila zajímavou Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021. Poslední odstavec mě velice zaujal a rozhodla jsem se, že si opět udělám průzkum, o co se jedná. V posledním odstavci je konstatováno, že jmenovitě uvedení zastupitelé v podstatě zatěžují obecní úřad neustálými písemnými požadavky na předložení informací, což mě zarazilo, neboť jsem se domnívala, že když jsem zastupitel obce, tak mám neomezený přístup k potřebným informacím. Otázka zní, zda je tomu tak i v naší obci.

Jen připomenu, že na úřední desce obce se obligatorně publikují obecně závazné vyhlášky a nařízení obce, záměry obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, uzavřené veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce, respektive rady obce, a usnesení zastupitelstva a rozpočtová opatření. 

Některé tyto dokumenty však na úřední desce skutečně zveřejňovány nejsou viz  https://edesky.cz/ a jediné možné, jak se k nim dostat, je, vyžádat si dokumenty na obecním úřadě k nahlédnutí, a nebo poslat oficiální písemnou žádost na stošestku.

Na rozdíl od jiných obcí v okolí, naše obec nezveřejňuje na úřední desce např. zápisy z rady obce či rozpočtová opatřeni. Rozpočtová opatření, neboli povinně zveřejňované informace na úřední desce, musíte hledat na webových stránkách obce mezi povinnými informacemi v oddíle 8.2., což je pro veřejnost značně nepřehledné.

Dle vyjádření zastupitelů jmenovaných ve výroční zprávě je velice obtížné se k informacím dostat, není možné otevřít diskuzi na zastupitelstvu, nahlédnout do spisů přímo na úřadě, a díky tomu jsou nuceni podávat oficiální písemně dotazy a dokonce se obracet i na Krajský úřad Středočeského kraje.

Zajímalo by mě, proč jsou ve výroční zprávě citování jmenovitě pouze tři opoziční zastupitelé? Znamená to, že ostatní zastupitelé k informacím přístup mají nebo je to nezajímá a jejich role je hlasovat vždy v souladu s panem starostou bez důkladných podkladů a dostatečných informací?

Zde se otevírá prostor pro vzájemnou diskuzi mimo půdu obecního úřadu.
Hezký den

Petra z Poříčí

ČTI VÍCE…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.