První kroky staronového vedení obce vedou starým směrem

Dne 9.12.2022 se konalo první zasedání zastupitelstva obce Poříčí nad Sázavou (ZO) v novém volebním období.

Přinášíme vám naše zprávy ze zasedání, jak to vidíme my aneb, co se v oficiálních zápisech nedočtete.

Přestože se drobná personální obměna ve vedení obce po podzimních volbách uskutečnila, první tři kroky, které ZO mělo na programu a též schválilo, jasně potvrzují, že zvoleným zastupitelům vládnoucí strany jde v prvé řadě o vlastní prospěch, střet zájmů si nikdo ani náhodou nepřipouští.

A diskuze stále chybí!

Co se vlastně vládnoucí zastupitelé podpořili?

1. Starosta veřejně deklaroval podporu a spolupráci s konkrétním developerem v lokalitě Pod Lutovem. (V lokalitě, kde mimo jiné vlastní pozemky i rodina starosty). Obec proto začala vykupovat pozemky pro stavbu inženýrských sítí v dané lokalitě. Je náhoda že prvním, kdo prodává pozemek obci je p. Folk? A je skutečně pravdivé sdělení starosty, že cenový návrh jako první učinil právě p. Folk? Obec již nyní plánuje projekt výstavby chodníku v této lokalitě!

Opravdu je pro obec prioritní řešit výkup pozemků pro stavbu vodovodu v lokalitě Pod Lutovem, kde je zatím jen pole? Podle našeho názoru, by měla obec v první řadě vyřešit vlastnictví pozemků pod hlavním vodovodním přivaděčem, kterým teče voda do obce a tedy pro všechny obyvatele!

Všimli jsme si i „strategického“ způsobu hlasování! Způsob, který starosta s oblibou používá v situacích, kdy nutně potřebuje prosadit i poněkud „sporné“ body. V tomto případě starosta spojil hlasování o bezúplatném nabytí pozemků podél silnice před Klenoty do jednoho bodu s nákupem pozemku od p. Folka. To, kdyby náhodou některý ze zastupitelů chtěl na vteřinu zaváhat nad střetem zájmů starosty, tak přeci proti bezúplatnému nabytí pozemku, tak důležitého pro část chodníku na hlavní ulici, nemůže nic mít. To je taková „pomoc“ zastupitelům, kteří by náhodou našli odvahu a zvažovali pro a proti.

2. Hlavním bodem zasedání mělo být schválení rozpočtu na rok 2023. Ovšem, stejně jako v minulých letech to byla jen show pro přihlížející. Vy, kteří jste ji absolvovali již po čtvrté, a zejména Vy, kdo se ve financích trochu orientujete, tak víte, že firma poradce pana Tesaře není žádnou certifikovanou agenturou, aby mohla udělovat rating a že využívá značení renomovaných firem, stejně jako např. napodobitelé výrobců módních značek oblečení.

Tak tedy zveřejněný rozpočet měl opět pouze pět položek! Zastupitelé nemají ani tušení, o kolik více peněz je plánováno na výdaje na elektřinu a plyn pro školu, kolik na Klenoty a kolik činí navýšení mzdových prostředků obce z důvodů působení nově uvolněného místostarosty.

Co se v oficiálním zápise nedočtete, ale co na zasedání ZO zaznělo?

Na můj dotaz bylo starostou potvrzeno, že na úroky na Klenoty jsou pro rok 2023 vyhrazeny 3 miliony Kč! Tedy, kdo jste četl naše letní předpovědi, žádná odchylka!

Další 2 miliony Kč půjdou v roce 2023 na splátky jistin úvěrů! Obec totiž ještě dva roky bude splácet úvěr na tělocvičnu a úvěr na pořízení Klenot a teprve poté začne splácet úvěr na opravu Klenot.

Na další dotaz starosta potvrdil, že očekává ke konci roku mínusový stav obecních prostředků cca 30 mil. Kč. Přesněji řečeno na úvěrovém účtu mínus 40 mil. Kč a na běžném účtu plus 10 mil. Kč.

V oficiálním zápise ze zasedání zůstaly zcela opomenuty moje dva návrhy na změnu v investicích.

  1. návrh na změnu projektu lávky v Bálkovické ulici. Změna by měla řešit vzhledovou stránku stavby, a zejména řešení celého prostoru okolí mostu jako jednoho celku, včetně změny vzhledu svodidel a vybudování pruhu pro chodce.
  2. návrh na doplnění nového projektu sdílených energií, což je v tento okamžik z mého pohledu velmi aktuální téma.

Pravděpodobně obě témata nejsou pro vedení obce zajímavá, proto se rozhodlo ani o nich nic nepsat, natož se jimi zabývat!

POMOZTE NÁM přesvědčit vedení obce, že oba projekty mají sloužit pro všechny občany!

Pokud je mezi vámi někdo, kdo svou profesí má k těmto tématům blízko, prosím spojte se s námi na email sousede@otevreneporici.cz .

Schvalování zprávy, kterou nikdo ze zastupitelů neviděl!

Třetím bodem zasedání ZO bylo projednávání zprávy o kontrole Ministerstvem vnitra z května roku 2022.

V oficiálním zápise ze ZO se především dočtete, že jediný problém byl s odpovídáním na dotazy podávané podle tzv. informačního zákona č. 106.

Podle našeho názoru by nebylo třeba žádných písemných žádostí, když by vedení obce informace samo zveřejňovalo a zejména kdyby vrátilo na zasedání ZO diskuzi! Ale jak jinak najít cestu k informacím, které před námi i vámi radnice tají? Vedení obce si samo vybralo cestu!

Ostatně samo projednávání zprávy o kontrole bylo dost bizardní! Text projednávané zprávy totiž zastupitelé neměli vůbec před zasedáním ZO k dispozici. Ani na místě v zasedací místnosti nikdo neobdržel její kopii. Samotné projednávání zprávy pak proběhlo tak, že „vybrané části vět“, samozřejmě dle vlastního výběru, předčítal starosta, tzn. ani zprávu veřejně nepřečetl celou!!!!!

Tím zatajování informací ze zprávy nekončí. Požádala jsem neformálně, emailem, druhý den po konání zastupitelstva, o kopii projednávané zprávy. Do dnešního dne mi nebyla poskytnuta!

Je zcela zřejmé, že starosta odmítá zastupitelům poskytovat informace!

Co jsme opravdu nečekali? Plíživé, ale podstatné zdražení!

Na ZO při projednávání rozpočtu se též diskutovalo o možnosti zdražit poplatky. Přestože zejména R. Navrátil všechny přítomné ujišťoval, že nízké poplatky za odpady jsou jednou z výhod, proč se nám zde dobře žije a že to je dávno nastavený cíl, který současné vedení obce nechce měnit. Tak realita je jiná.

Obec zdražila poplatky za bioodpad o téměř 10% a pozor, až trojnásobně zdražila poplatky za pronájem hrobových míst!

Proč o zamýšleném zdražení těchto poplatků nebyli občané předem informováni a proč vlastně k tak razantnímu zdražení dochází? Proč nám to nikdo z vedení obce nevysvětlil, a navíc na veřejném zasedání mlžili?

Proč utajené zdražení poplatků? Je to proto, že obec musí platit vysoké úroky za Klenoty a dotovat tak prázdný dům anebo je to proto, že zdražují všichni, tak proč by neměla i obec? Nebo se snad dočkáme lepších služeb na hřbitově? A chceme demotivovat všechny, kteří nepálí bioodpad, aby tak začali dělat? Nebo snad „skládka bioodpadu“ nad Křížkem je vítanou aktivitou vedení obce?

Opravdu nevím……

Proč obec spolupracuje s jedním konkrétním developerem a jinými ne? Jaký přínos z toho my ostatní občané máme? A proč obec prioritně neřeší vykupování pozemků pod hlavním přivaděčem vody do obce, vždyť to je v zájmu všech občanů!

A co veřejně deklarovaný střet zájmů starosty, s podporou všech zastupitelů vládnoucí strany?

To my rozhodně přehlížet nebudeme!

Zapsala: Marta Prachařová

ČTI VÍCE…

Komentář (1)

  • Eliška Odpovědět

    Takže výstavbu sítí v lokalitě Pod Lutovem bude financovat obec? Developerská společnost Optreal se na výstavbě sítí podílet nebude?
    Ještě mám jednu otázku, trošku mimo téma. Facebookové stránky Poříčí nefungují nebo se pan starosta rozhodl zpřístupnit Fb jen pro vybranou skupinu lidí?

    3. 5. 2023 at 19:29

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.