Prapodivné vztahy v obecním domě čp.96, aneb není to už šikana?

Bydlím v Bálkovické ulici a již dlouhou řádku dní nepotkávám své sousedy z obecního domu čp. 96. Někteří odešli na vždy, takový je život. Ale kde jsou ti mladší, jejich děti, kteří se o nemocné rodiče starali a celá léta v obecních bytech s rodiči bydleli? Raději jsem se neměla ptát, z toho zjištění přechází mráz! Vystěhovávání lidí na ulici a zastrašování důchodců!

Po dlouhých obstrukcích jsme získali od starosty některé zápisy ze zasedání rady obce. Z těchto zápisů vyplývá, že rada v uplynulých dvou letech nikdy neplánovala zásadní opravy, přestavbu nebo prodej obecního domu čp. 96.

Obecní dům čp. 96, který najdete v Bálkovické ulici je v současné době jediným domem ve vlastnictví obce určeným pouze k bydlení. Ilustrační foto najdete níže.

Co jsme se však v zápisech z rad dozvěděli, je, že obec vypovídá, resp. neobnovuje nájemní smlouvy dlouholetým obyvatelům domu. Tito lidé, dnes sami předdůchodového věku, kteří zde léta žili se svými rodiči, o které se do jejich odchodu z tohoto světa starali. Problém je, že původní nájemní smlouvy byly uzavírány před více jak dvaceti lety právě s jejich rodiči.

Této právní kličky nyní využívá starosta obce Kratzer, za podpory radních P. Mikoláše., J. Kremy, R. Navrátila, T. Jeníčka a odmítají nájemní smlouvy prodloužit.

Vůbec je nezajímá, do jak složité životní situace tím tyto Poříčáky dostávají!

Jaký k tomu mají důvod?

Proč v době největší pandemie Covidu na jaře roku 2021 a nyní v roce 2022, na pokraji ekonomické krize, vystěhovali již dva poříčské občany, téměř důchodového věku doslova na ulici?

Těžko si představit, že lidé před důchodem, celý život žijící v obecním bytě, mají jen tak v záloze jiné bydlení! Na vystěhování mají lhůtu dva měsíce! Dokážete si představit, že za dva měsíce najdete bydlení přiměřené vašim finančním možnostem?

Proč v těchto konkrétních případech neprodloužili nájemní smlouvy alespoň do doby, než budou dostavěné Klenoty, aby jim mohli nabídnout alternativu?

I když Klenoty asi nebudou alternativní možností, neboť nájemné v Klenotech bude mnohonásobně vyšší, než jaké platí nyní v domě se společným sociálním zařízením na chodbě.

Ale byty v čp. 96 k pronájmu stále jsou! Vždyť radní v prosinci roku 2021 vypsali záměr pronájmu bytu právě v č.p. 96. Ověřit můžete v archívu na úřední desce obce.

V zápisech z rady je patrné, že se tak dělo na konkrétní žádost paní, která nikdy dříve v Poříčí nebydlela a žádné vazby na Poříčí pravděpodobně nemá. Tedy asi nějaké kamarádské vazby na vedení radnice mít bude, jak jinak by věděla, že je v Poříčí „volný“ obecní byt?

Ale to přeci není důvod proč neprodloužit smlouvu dlouholetým obyvatelům Poříčí!

Ze zápisů z rady jsme zjistili, že radní některým „novějším“ obyvatelům domu čp. 96 nájemní smlouvy s ochotou prodlužují! Nemůžeme jmenovat, kvůli GDPR, ale věřte, jejich propojení s vedením obce tu je!

Co to je za podivné handlování s obecními byty v  čp.96? Co se dělo v čp. 96 ?

Starší lidé, navíc ve stresu ze ztráty bydlení, se budou těžko domáhat svých práv. A pravděpodobně se i bojí pomsty ze strany starosty Kratzera, protože vědí, že neobnovení nájemní smlouvy je vyvrcholením dlouhodobých sporů mezi novějšími a původními obyvateli čp. 96.

Žádná idylka soužití nájemníků, tak, jak ji známe z filmových komedií 80.let o Bartáčkových a Novákových to nebyla!

V roce 2020 nás všechny zastupitele, totiž dopisem s prosbou o pomoc oslovila dnes bohužel již nežijící a dříve dlouholetá nájemnice bytu v domě čp.96. Vzhledem k tomu, že paní Součková již nežije, dovoluji si její jméno i dopis zveřejnit zde celý a také ho najdete v příloze pod článkem. Ta už se pomsty starosty Kratzera opravdu bát nemusí. A jak jsem ji znala, určitě se nebála ani dříve.

Z dopisu to vypadá, jako by na obci jen došly klíče od vrat. Problém je bohužel daleko vážnější! Poodkrývá totiž z mého pohledu ŠIKANU, která mezi nájemníky a za významné podpory starosty Kratzera, v obecním domě pravděpodobně léta vládla!

V reakci na dopis paní Součkové jsem ihned požádala o klíče od vrat pro paní Součkovou. Nejdříve písemně emailem všem zastupitelům a následně osobně pak na nejbližším zastupitelstvu, to se totiž konalo za dva dny po obdržení dopisu. Poté, v sobotu, ten samý týden, se pak konala schůzka všech nájemníků se starostou v čp. 96.

Po této schůzce mě paní Součková navštívila doma, vždyť jsme bývaly sousedky z jedné ulice!

Vždy usměvavá paní byla smutná, že prý ji starosta před všemi přítomnými osočil, že ona dělá ostudu!

Čím??? Tím, že si dovolila napsat společný dopis všem zastupitelům, že našla ve svém věku odvahu a sílu a postavila se zlu????? ….Já ji za to obdivovala!

Říkám nyní, stejně jako jsem to tenkrát řekla paní Součkové:

„Vy, paní Součková ostudu neděláte, ostudu dělá starosta Kratzer!“

Uvědomila jsme si, že nechci, aby se vrátily staré pořádky! Nechci starostu, který se bojí názorů lidí a zakazuje mluvit na veřejných zasedáních zastupitelstva! Nechci, aby se lidi báli starostovy msty za to, že mají odlišný názor!

Chci, aby každý mohl svobodně a bez obav z persekucí vyjadřovat svůj názor!

Chci, aby vládla slušnost, ohleduplnost a pokora!

Chci, aby tu byl úřad pro lidi!

Autorka: Marta Prachařová

ČTI VÍCE…

Poříčské parkoviště je poříčské, ale není to parkoviště!

Poté, co starosta obce odpověděl, že obec žádné parkoviště nerealizovala, viz. předchozí informace, obrátili jsme se znovu s dotazem a obdrželi jsme tyto odpovědi:

- Nejedná se o parkoviště, ale o odstavnou plochu

- Stavební dokumentace, ani geometrický (nevíme co, v odpovědi uvedeno není) se nevyhotovovalo

- Dílo prý bylo hrazeno z obecních prostředků, ale konkrétnímu dotazu, kde tato stavba byla ve finančním rozpočtu naplánována starosta obce nerozumí a přijde mu to velmi komické, oznámkoval se smajlíkem

Zde najdete písemnou odpověď starosty včetně smajlíka:

https://otevreneporici.cz/wp-content/uploads/2022/01/odpoved-starosty-k-odstavne-plose.pdf

Zde najdete usnesení rady, bez uvedení data rozhodnutí, ale tímto prý rada schvaluje investici za půl miliónu korun, aniž by provedla výběrového řízení, aniž by akci dopředu schválilo zastupitelstvo obce! A co víc, investice je provedena na cizím, nikoliv obecním pozemku!

https://otevreneporici.cz/wp-content/uploads/2022/01/usneseni-rady-obce-k-odstavne-plose.pdf

Zde přikládáme objednávku. Investici za půl miliónu korun nechala rada obce provést bez řádné smlouvy s dodavatelem, pouze na základě objednávky, a hlavně bez řádného projednání v zastupitelstvu!

https://otevreneporici.cz/wp-content/uploads/2022/01/Objednavka-BES_odstavna-plocha-05-mil-Kc.pdf

Autor. Ing. Marta Prachařová

Poříčské parkoviště není poříčské?

Po několika letech poukazování na potřebu vybudovat parkoviště před ZŠ se tak skutečně stalo. Na zastupitelstvu se tato aktivita neprojednávala, proto jsme se s dalšími zastupiteli zeptali obce na detaily stavby  (náklady, zaměření, případný zásah do neobecních pozemků...). 
pan starosta nám odpověděl:"Vážení, Ve věci vaší žádosti výše uvedeného čísla jednacího vám sděluji, že obec žádnou akci „parkoviště v Potoční ulici – u ZŠ“ nerealizovala. S přátelským pozdravem a srdečnými pozdravy Váš, Mgr. Jan Kratzer v.r. starosta obce"
Je to zvláštní, neboť na Facebooku obce byl dne 20.10.2021 zveřejněn příspěvek: " V Potoční ulici od tohoto týdne upravujeme parkovací plochu..." 
Jedná se jen o další trucovitou odpověď našeho/vašeho pana starosty nebo "pravá neví, co dělá levá"?
Oficiální odpověď starosty najdete zde: https://otevreneporici.cz/wp-content/uploads/2021/11/priloha_964003184_0_Vyrizeni-zadosti-parkoviste-4-2.pdf


autor: Ing. Alena Lopatková

Část zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva ze dne 8.9.2020 – Diskuze o diskuzi

Celá nahrávka trvá 38 minut, diskuze o diskuzi je hned v úvodu, rychtáře najdete cca ve 4-té minutě.

Na začátku to vypadá nadějně, že bude možné najít cestu k diskuzi, ovšem při hlasování se pak odhaluje skutečný postoj konkrétních zastupitelů k diskuzi – všichni zastupitelé PROTI kromě: Lopatková, Prachařová, Stibůrek PRO. Nenechte se mýlit slovním komentářem a vždy si vyčkejte na činy, zde na výsledek hlasování!

Diskuze podle rychtáře je možná jen k tématům, které on předem vybere!

Proto, že zápisy vypadají už léta stále stejně a proto, že nejsou přesné a mnohdy jsou i nepravdivé, zveřejňujeme na těchto stránkách zvukové nahrávky. Doporučujeme porovnat si realitu se zveřejněným zápisem na obecním webu. Zápisy ze zasedání - Oficiální stránky obce Poříčí nad Sázavou (poricinadsazavou.cz)

Přinášíme vám tyto informace zejména proto, abyste si sami mohli udělat vlastní názor.

Možnost podání námitky proti zjevně lživému zápisu využila zastupitelka Prachařová, ovšem tato záležitost se táhla dalšími dvěma zasedáními. Podstatné je opět hlasování o námitce: všichni zastupitelé PROTI kromě: Lopatková, Prachařová, Stibůrek PRO

Ovšem lahůdka pro „fajnšmekry“ je argument starosty, k tématu proč je zrušena diskuze. Kromě rychtáře, o čemž se dočtete v dalším příspěvku, je citát z díla prezidenta Václava Havla. Najdete přibližně v 3-tí minutě.

Takže představa demokratického rychtáře o jednání s občany je fackování těch, kteří nedrží „hubu a krok“ a záměna svobody slova za zrušení diskuze!

Záznam zasedání si můžete poslechnout zde:

ČTI VÍCE...

V této sekci BEZ CENZURY najdete necenzurované záznamy z veřejných zasedání zastupitelstva

Proč vznikla tato sekce? Rádi bychom vám zprostředkovali přesné a autentické informace, tak jak zazněly na zasedání zastupitelstva obce.

Možná si čtete zápisy z jednotlivých zasedání. Zápisy ze zasedání – Oficiální stránky obce Poříčí nad Sázavou (poricinadsazavou.cz).  Také si je čteme, my, co jsme se účastnili, a vždycky máme pocit, že jsme se účastnili úplně jiné schůze.

V této sekci máte možnost si poslechnout záznam a porovnat s oficiálním zápisem, abyste si sami mohli udělat představu o tom, co vedení obce záměrně upravuje, co zamlčuje a o čem se nemá vědět.

Na zasedání zastupitelstva obce skoro žádní občané nechodí, také proč by chodili? Diskuze k jiným, než zveřejněným bodům je zakázána a na programu bývají zařazovány jen nejnutnější body, o nichž je stejně dávno rozhodnuto. Také čas konání zasedání byl najednou přesunut z léty zavedené 18:30 na 16:00 hodinu, což je pro pracující občany jasná překážka k účasti, neboť zasahuje do jejich běžné pracovní doby.  Nebo je to snad proto, aby starosta obce neměl přesčas a vše zvládl (lidově sfoukl) v úředních hodinách?

Je dobré si uvědomit, že zastupitelstvo je nejvyšší a řídící orgán obce. Tedy alespoň dle zákonného pořádku. Realita je však úplně jiná, rozhoduje de facto starosta, radní a lidé bez názoru jen souhlasí, a tak proč by k tomu mělo být ještě nějaké jiné publikum. A už vůbec není myslitelné, aby se kdokoliv z občanů jen tak mohl veřejně zeptat!

Takovou totalitní vládu na naší obci nechceme!  Proto tento web! Každý, kdo chce přemýšlet a posuzovat si věci sám, má zde přístup k necenzurovaným informacím!

ČTI VÍCE...

OVLIVŇOVÁNÍ VEŘEJNÝCH MEDIÍ?! Kdo je žábou na prameni?

Jaké mají SMS zprávy posílané naší obcí pravidla? Kdo rozhoduje, které SMS zprávy se občanům pošlou/kdy? Komu je dovoleno vkládat články do Zpravodaje - kdo koriguje obsah? Pan starosta byl historicky požádán např. o zaslání SMS ohledně pořádání přednášky pro občany na téma Dotace do domácností (jednalo se o veřejně prospěšnou aktivitu – je podivné takovouto aktivitu nepodpořit).
Takovéto zkušenosti s problematickým odesíláním informačních zpráv s veřejně prospěšným obsahem mělo více poříčských uskupení. Byl někdy pan starosta někým přímo pověřen rozhodovat o zasílání/nezasílání SMS zpráv - radními (kamarády) či zastupiteli?
Běžně (ve vedení obcí s demokratickým duchem) bývá standardem, že je vyčleněna skupina osob: nezávislých / z členů jednotlivých politických seskupení zastupující nás občany, která je zveřejněna a je zodpovědna za obsah a formu výstupů. Tato komise by měla ideálně zřizovat i Poříčský Zpravodaj. Ale v případě Poříčského Zpravodaje se o redakční radě nedočtete - zastupitel Ing. Stibůrek se pana starosty dotazoval, kdo je zodpovědný za obsahovou náplň a formu Zpravodaje - pan starosta odpovědí "kličkoval", ale k autorství se osobně nikdy nebyl ochoten přihlásit.