Proč neteče na hřbitově voda?

Také jste si chtěli na hřbitově zasadit a zalít jarní kytky, na Velikonoce umýt hrob a musíte si nosit vlastní vodu?

Nemrzne, je teplo, velikonoční svátky za námi, příští neděli je Den matek, všichni vzpomínáme na své blízké a chceme mít hezký a upravený hrob. Avšak na hřbitově stále po zimě neteče voda.

Přemýšlím Proč? Že by se starosta Kratzer rozhodl šetřit pitnou vodou?

To jste nevěděli, že studna na hřbitově je nefunkční a že ta nepraktická pumpa je napojena na blízký vodojem s pitnou vodou?

No, je to poněkud neekologické, nákladné a odsouzeníhodné řešení.

Kdo by to řekl, že v době, kdy všechny státní instituce vypisují granty a podpory na zachycování dešťové vody, tak v Poříčí se na hřbitově zalévá pitnou vodou!

Přitom většina zastupitelů jsou mladí lidé, kterým by mohla být ekologie blízká. Členové dobrovolných hasičů, kteří mají k dispozici auto s cisternou a  by mohli jednoduše dopravit vodu z řeky k zalévání do sběrné nádoby na hřbitov.

Ale takové řešení evidentně nikoho z nich nenapadlo. Volí tak pro ně typické řešení, bezpracné, zato nefunkční řešení, prostě kohoutek s vodou na hřbitově NEotevřou.

Nebo je moje úvaha výše nesprávná a jde zkrátka jen o to, že místostarosta, který má na starosti údržbu v obci je tolik zaneprázdněn jinými a důležitějšími činnostmi pro obec, jak s oblibou argumentuje starosta, že nemá čas zajít na hřbitov k vodojemu a otočit kohoutkem?

No a o úklidu odpadu na hřbitově ani nepíšu. Stačí foto níže.

Již několik měsíců jsou kontejnery pro jistotu stále před vraty hřbitova, aby je nemusel někdo pravidelně před svozem připravit ke svozu. Z místa původně určeného pro kontejnery se již dávno stala skládka odpadu, kterou nikdo neuklízí.

Smutné je, že obec vynakládá nemalé peníze za údržbu v obci, avšak evidentně se nedostávají k těm, kteří by rádi skutečně pracovali.

A přitom by stačilo tak málo, vytvořit pracovní místo správce hřbitova, byť na malý částečný úvazek. Tento správce by se pravidelně, např. každý týden na pár hodin, o údržbu hřbitova skutečně postaral.

Hledejme fungující řešení!

Autorka: Marta Prachařová

ČTI VÍCE…

Nebezpečná lávka

Dopravně bezpečnostní situace v Bálkovické ulici podruhé-Lávka

Pojďme se ještě jednou vrátit do Bálkovické ulice k viaduktu.

Máme-li hledat opravdu koncepční řešení pro bezpečnost chodců, je nutné se zaměřit i na lávku pro pěší. Zde chodci přímo vcházejí z lávky do silnice a pak pokračují pod viadukt bez jakýchkoliv ochranných prvků. Situační fotku najdete níže.

Obec si již v roce 2017 nechala zpracovat technickou zprávu o stavu všech lávek v Poříčí. Bohužel tuto zprávu starosta Kratzer odmítl zveřejnit. Ve zprávě je uvedeno, že dvě lávky z pěti jsou ve velmi špatném až nebezpečném stavu a lávku v Bálkovické ulici doporučil uzavřít! Detailní foto najdete níže.

Již dvakrát jsem do rozpočtu obce navrhla adresně prostředky na zbudování nové lávky alespoň v Bálkovicích, která je v nejhorším stavu a současně nejvíce frekventovaná. Pokaždé starosta tento projekt odložil.

V současné době je schváleno stavební povolení a připravuje se výběrové řízení na dodavatele.

Tak snad se díky volbám dočkáme i realizace tohoto projektu!

Kaňkou v sešitě však je to, že lávka se opět řeší zcela samostatně, bez navazujících dopravně bezpečnostních opatřeních. Ten zvýšený pás při vstupu na lávku to opravdu nevytrhne!

A co hůř, příležitost vybudovat stavbu, sloužící desítky let, která by i esteticky ladila s historickým kamenným mostem, starosta naprosto zahodil! Naprojektován je totiž betonový prefabrikát.

Patrně vyslyšel názor svého kolegy z řad hasičů, který se již v roce 2018 podivoval nad tehdy plánovanou cenou ve výši 1,5 mil. Kč, prý jeho představa by byla 300-400 tis. Kč.

 Starosta Kratzer tak volí nejlevnější a nejjednodušší řešení.

Přesto uběhlo už 5 let a nová lávka zatím není!

Že to jde i jinak a lépe, jsem se snažila starostovi Kratzerovi mnohokrát ukázat. Navrhovala jsem např. vypsání architektonické soutěže. Starosta Kratzer jako vždy obdobná řešení odmítl!

Ale proč to jinde jde a  dobře funguje, jako např. zde:

Výsledky hlasování o podobě lávky přes Ředický potok u Topasu | Holice | město neznámé energie

Proč starosta Kratzer rozhoduje sám a neptá se občanů? Tohle je téma na zastupitelstvo, ale tam mluvit zakázal!

Chtěla bych, aby i v Poříčí nad Sázavou bylo možné svobodně projevit názor k věcem obecním!

A co víc, aby s těmito podněty vedení obce pracovalo!

To ale musí být jiné vedení obce, které se nebojí tvůrčí práce a lidem naslouchá!

Autorka: Marta Prachařová

ČTI VÍCE…

Chcete bobíky?

Dopravně bezpečnostní opatření nebo jen předvolební gesto?

Také jste obdrželi od obce dotazník, zda chcete ve vaší ulici snížit rychlost montáží zpomalovacího polštáře?

My v Bálkovické ulici ano.

Odpověděli jsme, že samozřejmě chceme mít bezpečnější okolí, ale že jeden zpomalovací prvek konkrétně v místě viaduktu nepomůže a že bychom si přáli, aby byl problém řešen komplexně a citlivě k okolnímu prostředí.

Dotazník mě však donutil k zamyšlení, k čemu takový průzkum pomůže? A proč se dotaz zúžil jen na anketu „chcete bobíky“?

Co když někdo odpoví, že zpomalovací prvky nechce? To pak bude mít starosta „alibi“, proč odstranit bobíky a bezpečnost v této ulici neřešit?

To že starosta není příznivcem dopravních opatřeních je patrné z toho, že o ty stávající prvky se téměř deset let nestaral a neudržoval v provozuschopném stavu. A jeho jediná odpověď na toto téma zní, vždyť stavíme chodníky.

Zanedbanou údržbou se tak z bezpečnostních prvků stávají prvky dopravě nebezpečné.

Podívejte se na foto níže, šrouby trčí z vozovky a hrozí tak např. proražení pneumatiky.

Samotné umístění zpomalovacích prvků bez toho, aby byla silnice zpevněna obrubníkem postrádá smysl, protože všichni řidiči, snažící se objet bobíky, sjíždějí mimo silnici a ohrožují tak procházející chodce. Opět se tak z bezpečnostního prvku stal prvek nebezpečný.

Ale ti bobíci za to opravdu nemůžou!

Stejně, možná ještě hůř to dopadlo s instalací svodidel pod viaduktem. Měl to být prvek ke zvýšení bezpečnosti chodců a vznikl z toho opět pro chodce prvek nebezpečný. Svodidla jsou navíc už více jak dva roky poničené po dopravní nehodě.

Představte si chodce, kterého míjí pod viaduktem auto, chodec nemá šanci uhnout a musí tak spoléhat pouze na ohleduplnost řidiče.

Co je však tristní, je vzhled svodidel ve vztahu k nádherné kamenné stavbě. To je skutečně k pláči.

Tak to vypadá, když se dělají jen akce na oko a skutečný problém se neřeší!

Znovu se vracím k dotazníku, proč chtěl starosta vyjádření jen k montáži zpomalovacího prvku?

Opět hledá jen řešení - neřešení!

My ale víme, že problém neřeší pouhá výměna bobíků na silnici.

Je potřeba výměna i na radnici!

Autorka: Marta Prachařová

ČTI VÍCE…

Otázky pro Radima Navrátila


Zastupitel Michal Stibůrek položil řediteli školy, radnímu, zastupiteli a členovi finančního výboru Radimu Navrátilovi následující otázky. Nyní čekáme na odpovědi, které zde též zveřejníme.

1) Byl jsi kdysi představitelem změny v Poříčí směrem ke slušnosti, transparentnosti a
demokracie. Kdy a proč u tebe nastala změna změny?

2) Předpokládám, že učíš děti zásadám demokracie (demokracie diskuze atd. ). Například
žákovský parlament apod.. Pozveš děti na zasedání zastupitelstva, aby viděli tvojí teorii
v úplně jiné praxi?


3) Jsi největším sběratelem funkcí v obci – ředitel školy, člen Rady obce, nechal ses zvolit za
člena finančního výboru. Proč ignoruješ činnosti tohoto výboru?


4) Již několikrát mi lidé z Poříčí říkali, že se jim nelíbí řada věcí ve škole, ale že se bojí ozvat, aby

jejich děti (vnoučata) neměly problémy……
Slyšel jsem to naposledy někdy před 35 lety za vlády komunistů. Nevadí ti to?


5) Získal jsi v posledních dvou letech dle zápisů z Rady obce řádově statisícové finanční odměny.
Starosta odmítá sdělit za co. Napíšeš nám to ty?


6) Kolik hodin denně se učili žáci v jednotlivých třídách při on-line výuce v době covidového
uzavření školy?


7) To, že starosta (tvůj bývalý žák) výrazně ve svém jednání zhrubnul (vyhrožování fackování
ženě, šikana starých lidí) vidíš jako svůj pedagogický úspěch či neúspěch ? Jakou známku
z chování bys mu dal dnes? Jakou známku z kupeckých počtů – viz trapné projednávání
závěrečného účtu obce 2020 by dnes dostal?


8) Je pro tebe lepší, když se tě na činnost školy budeme ptát
:

- na zastupitelstvu

-dle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím

-dle zákona 128 o obcích

-zde na stránkách Otevřeného Poříčí?

Michal Stibůrek

ČTI VÍCE...

Zastupitel Stibůrek: Poříčí je ostrůvek totality

Žijeme ještě v Poříčí nebo už v totalitě aneb ani komunisti se nebáli diskuze jako místní rýchtář a jeho věrní...

Proč máte výhrady k přestavbě budovy Klenotů v obci?

Klenoty jsou objekt budovaný za peníze, které nemáme, mít nebudeme a který nepotřebujeme. Už argument pro nákup je absurdní: „nastěhují nám tam uprchlíky“. Spekulace o provizi pro „kupující“ nebudu komentovat. Znáte někoho z našich seniorů, kdo tam chce bydlet? Radnice je tají, nebo je sama nezná. Přihlaste se. 

Výběrové řízení na zhotovitele pak opět provázejí pochybnosti o korektnosti. Zakázka je předmětem zkoumání Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Projekt „domu se službami“ navíc znamená, že na něj nelze získat provozní ani investiční dotace a všechno tak platí občané Poříčí. To je v předluženém státě a obci velmi náročné a zákonitě se zhorší služby pro občany.

O provozních nákladech buď nemají starosta a ostatní představu, nebo jde o takové částky, že se o nich bojí informovat. Jde zkrátka o finanční past a zdroj dlouhodobých problémů.  Do toho se přidává pandemie koronaviru: projekt tak představuje pouze finanční problémy a potenciální zdroj nákazy pro okolí.

Proč je podle vás hlasování o jednotlivých bodech jednání zastupitelstva anonymní?

Žádali jsme doplnění jednacího řádu o jmenovité hlasování. Za současného stavu se totiž vládnoucí hasičská většina skrývá v anonymitě.  Stydí se snad za své jednání? Transparentnost v rozhodování zastupitelstva chybí.

Usilujete o zřízení redakční rady Poříčského zpravodaje. Co by podle vás měla přinést?

Poříčský zpravodaj je výhradní hlásnou troubou agresivního poříčského starosty. To ilustruje případ vyhrožování zastupitelce Aleně Lopatkové a mně fyzickým napadením na zastupitelstvu, které je v řešení státních orgánů (malé doporučení starším spoluobčanům a ženám – pokud něco potřebujete na radnici, choďte raději s doprovodem).

Protože ale Poříčský zpravodaj financují všichni občané, bylo by víc než vhodné, aby v něm bylo možné informovat o více názorech a více událostech. Navrhovali jsme tedy zřízení redakční rady, kde by měla své zástupce nejenom vládnoucí hasičská většina, ale i opozice a například také zájmové organizace v obci. Návrh byl ale zamítnut. Opět jde o strach z transparentnosti.

V obci podle vás dochází k rekordnímu zadlužování. Co je hlavní příčinou?

Příčina je především ve finanční nekompetentnosti současného vedení obce. O všem fakticky rozhoduje starosta, který je vystudovaným učitelem a absolutně postrádá jakoukoli praxi. Hned po škole se z něj stal politický pracovník a z Poříčí ostrůvek totality v České republice.

Jak byste postupovali ve vedení obce vy? Na jaký problém týkající se veřejných financí je potřeba se zaměřit jako první?

Doufejme, že vedení obce se změní, a to nové bude alespoň umět základní počty. Nejdříve bude na radnici nutný řádný audit, a to nejen finanční, ale i právní, majetkový a personální. Z tohoto celkového auditu pak vyplynou priority. Každopádně je ale jasné, že práce bude moc.

Michal Stibůrek

ČTI VÍCE...

Zastupitelka Lopatková: Pojďme chránit děti.

"Není třeba" = dosavadní stanovisko především "Mladých hasičů" ohledně oplocení dětského hřiště na návsi vedle silnice a v místě, kde denně jezdí nákladní a popelářské vozy..

VZOREK názorů:
"Hřiště není potřeba oplotit,protože to není "hřiště", ale "park s herními prvky".
"Oplocení by tam nemuselo hezky vypadat."
"Co, když se o plot někdo zraní?"
"Co byste chtěli, našim dětem se tam taky nic nestalo."
"Volně pobíhajících psů se nebojíme."
"Oplocení tam prostě nebude a konec."
"A WiFi byste tam nechtěli?"
"Bude-li hřiště oplocené, matky se dětem nebudou věnovat."
"To nás budete muset přesvědčit."
Pokud dospělá osoba potřebuje přesvědčit, že je oplocené hřiště vedle silnice nutností, nic smutnějšího není. Těžko pak hasit požár milí Mladí hasiči. Mimochodem: trvalé oplocení vyjde levněji, než roční občasná přítomnost ozbrojených městských policistů před ZŠ, které obec ročně vycházela na stotisícové částky.
Pozn.: Na dětském hřišti (mezi dospělými uživateli-rodiči,prarodiči,..) probíhal průzkum veřejného mínění, kterého se zúčastnilo 29 respondentů, z nichž se všichni vyjádřili PRO vybudování oplocení (povětšinou i s komentářem, že je s podivem, že zde ještě není). Poslední úpravou na dětském hřišti, kterou paní zastupitelka stihla prosadit byla výstavba altánu.
ČTI VÍCE...

Zastupitelka Prachařová: Na projektu Klenotů mi vadí hlavně financování. Nechápu, že letošní rozpočet obec schválila

Podle zastupitelky Marty Prachařové patří k největším problémům Poříčí nad Sázavou zadlužování a netransparentnost vedení. Když v obci došlo k prvnímu velkému zadlužení, nechápala podle svých slov, jak k němu mohlo dojít. „Teď už tuším. Kdo nezažil, neuvěří,“ říká.

Proč máte výhrady k přestavbě budovy Klenotů v obci?

K samotné myšlence zbudovat byty pro sociální bydlení výhradu nemám. Co se mi však nelíbí, je cesta, kterou starosta obce zvolil. Týká se to nejen vymezení účelu objektu a stavebního projektu, ale především financování. V neposlední řadě mi vadí doba trvání realizace projektu.

Proč je podle vás hlasování o jednotlivých bodech jednání zastupitelstva anonymní?

Mnohé pokusy jmenovité hlasování byly vždy zmařeny. Řekla bych, že tento systém napomáhá falešnému pocitu kolektivní odpovědnosti, respektive zastupitelé mají tak falešný pocit zbavení se osobní odpovědnosti.

Usilujete o zřízení redakční rady Poříčského zpravodaje. Co by podle vás měla přinést?

Především usilujeme o zveřejňování informací, kterým já říkám „B“. Podle přísloví, že když se řekne A, mělo by se říct i to B.

V obci podle vás dochází k rekordnímu zadlužování. Co je hlavní příčinou?

O tom stále a hodně přemýšlím. Kolem roku 2010 bylo Poříčí třetí nejzadluženější obcí v republice a trvalo deset (10!) let, než se podařilo finanční stav dostat do černých čísel, a přitom současně i investovat a opravovat. Nemohla jsem tehdy pochopit, jak k tomu mohlo dojít. Proč se současně dělal projekt plynofikace a stavba obří tělocvičny? Obě investice byly daleko nad možnostmi obecního rozpočtu.

Když jsem pak sledovala průběh zasedání zastupitelstva k rozpočtu na rok 2021 v prosinci 2020, slyšela jsem, že „je vlastně jedno“, že ve výdajích na rok 2021 je naplánován výdaj 17 milionů korun na opravu Klenotů, přestože dle smlouvy se v roce 2021 bude hradit necelých 10 milionů korun (a to také není jisté, jak se později ukázalo, podle podepsané smlouvy by se měla celá částka hradit až v roce 2022 po dokončení díla, tedy v roce 2021 se nebude hradit nic).

Zaznělo, že „je vlastně jedno“, že obec má k dispozici na účtu na stavbu cca 15 milionů korun z přebytků minulých let. V rozpočtu na rok 2021 naplánováno čerpání úvěru 17 milionů korun. Přes upozornění na tyto rozdíly ale většina zastupitelů takový rozpočet schválila. Stále to nechápu, ale teď už tuším a viděla jsem na vlastní oči, jak se takové věci (zadlužení obce, pozn. red.) mohou stát. Kdo nezažil, neuvěří.

Jak byste postupovali ve vedení obce vy? Na jaký problém týkající se veřejných financí je potřeba se zaměřit jako první?

Já myslím, že úplně stačí zdravý selský rozum, kupecké počty a trocha pokory.

Marta Prachařová

ČTI VÍCE...