Staronové vedení obce, aneb je něco jinak?

Před týdnem se konalo ustavující zastupitelstvo obce Poříčí nad Sázavou. Mezi patnácti zastupiteli se podle výsledků voleb objevily čtyři nové tváře.

O složení rady rozhodovala většinová strana. Překvapilo, že 2. místostarostou byl opět zvolen Tomáš Jeníček, přestože ho voliči posunuli do nižších pater volených kandidátů. Očekávalo se proto, že 2. místostarostou se stane někdo s více voličskými hlasy. Za jeho funkci mu byla schválena měsíční odměna neuvolněného člena ve výši 5 tis. Kč.

Novým členem rady se stal Miroslav Dvořák, který nahradil ředitele školy Radima Navrátila. Pravděpodobně touto obměnou staronové vedení obce „vyřešilo“ střet zájmů Radima Navrátila. V uplynulém období Radim Navrátil, jako jeden z radních, např. schvaloval odměny řediteli školy, tedy sám sobě.

Zásadní změna se stala na pozici 1. místostarosty. Tím sice zůstal Jiří Krema, avšak nově v roli uvolněného místostarosty. Jiřímu Kremovi, jako uvolněnému místostarostovi, totiž náleží měsíční odměna ve výši 58 260 Kč, to je ročně celkem 700 tis. Kč. Připomeňme, že v průběhu minulého volebního období, přesněji do 31.5.2022, Jiří Krema pobíral od obce odměny z titulu více „pracovních poměrů“ , které mu neschválilo zastupitelstvo. Vedení obce výši jeho tehdejších odměn před zastupiteli i občany tajilo. Sám J.Krema komentoval své dřívější odměny jako „mrzký plat“.

Starostou zůstává Jan Kratzer, s měsíční odměnou uvolněného starosty ve výši 66 205 Kč, to je ročně celkem 795 tis. Kč.

Co však na zasedání řečeno nebylo, je to, jak budou rozděleny pracovní povinnosti mezi starostu a místostarosty. Poříčské zastupitelstvo má nově pozici jednoho uvolněného místostarosty. Což znamená, že Jiří Krema, by se měl věnovat činnosti místostarosty na plný úvazek a nevykonávat nadále pracovní činnost pro uvolňujícího zaměstnavatele.

Zbývající dva členové rady a deset členů zastupitelstva vykonává funkce a pracuje pro obec ve svém volném čase a zdarma.

Pro úplnost uvádíme, že odměny jsou stanoveny Nařízením vlády č. 318/2017. Od roku 2020 byly paušálně zvýšeny o 10%. Tabulku s odměnami před tímto navýšením uvádíme níže.

Pokud si chcete ověřit výši odměn, nezapomeňte každou položku v tabulce navýšit o 10%.

Za Otevřené Poříčí Marta Prachařová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.