Zastupitel Stibůrek: Poříčí je ostrůvek totality

Žijeme ještě v Poříčí nebo už v totalitě aneb ani komunisti se nebáli diskuze jako místní rýchtář a jeho věrní…

Proč máte výhrady k přestavbě budovy Klenotů v obci?

Klenoty jsou objekt budovaný za peníze, které nemáme, mít nebudeme a který nepotřebujeme. Už argument pro nákup je absurdní: „nastěhují nám tam uprchlíky“. Spekulace o provizi pro „kupující“ nebudu komentovat. Znáte někoho z našich seniorů, kdo tam chce bydlet? Radnice je tají, nebo je sama nezná. Přihlaste se. 

Výběrové řízení na zhotovitele pak opět provázejí pochybnosti o korektnosti. Zakázka je předmětem zkoumání Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Projekt „domu se službami“ navíc znamená, že na něj nelze získat provozní ani investiční dotace a všechno tak platí občané Poříčí. To je v předluženém státě a obci velmi náročné a zákonitě se zhorší služby pro občany.

O provozních nákladech buď nemají starosta a ostatní představu, nebo jde o takové částky, že se o nich bojí informovat. Jde zkrátka o finanční past a zdroj dlouhodobých problémů.  Do toho se přidává pandemie koronaviru: projekt tak představuje pouze finanční problémy a potenciální zdroj nákazy pro okolí.

Proč je podle vás hlasování o jednotlivých bodech jednání zastupitelstva anonymní?

Žádali jsme doplnění jednacího řádu o jmenovité hlasování. Za současného stavu se totiž vládnoucí hasičská většina skrývá v anonymitě.  Stydí se snad za své jednání? Transparentnost v rozhodování zastupitelstva chybí.

Usilujete o zřízení redakční rady Poříčského zpravodaje. Co by podle vás měla přinést?

Poříčský zpravodaj je výhradní hlásnou troubou agresivního poříčského starosty. To ilustruje případ vyhrožování zastupitelce Aleně Lopatkové a mně fyzickým napadením na zastupitelstvu, které je v řešení státních orgánů (malé doporučení starším spoluobčanům a ženám – pokud něco potřebujete na radnici, choďte raději s doprovodem).

Protože ale Poříčský zpravodaj financují všichni občané, bylo by víc než vhodné, aby v něm bylo možné informovat o více názorech a více událostech. Navrhovali jsme tedy zřízení redakční rady, kde by měla své zástupce nejenom vládnoucí hasičská většina, ale i opozice a například také zájmové organizace v obci. Návrh byl ale zamítnut. Opět jde o strach z transparentnosti.

V obci podle vás dochází k rekordnímu zadlužování. Co je hlavní příčinou?

Příčina je především ve finanční nekompetentnosti současného vedení obce. O všem fakticky rozhoduje starosta, který je vystudovaným učitelem a absolutně postrádá jakoukoli praxi. Hned po škole se z něj stal politický pracovník a z Poříčí ostrůvek totality v České republice.

Jak byste postupovali ve vedení obce vy? Na jaký problém týkající se veřejných financí je potřeba se zaměřit jako první?

Doufejme, že vedení obce se změní, a to nové bude alespoň umět základní počty. Nejdříve bude na radnici nutný řádný audit, a to nejen finanční, ale i právní, majetkový a personální. Z tohoto celkového auditu pak vyplynou priority. Každopádně je ale jasné, že práce bude moc.

Michal Stibůrek

ČTI VÍCE...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.