Zastupitelka Prachařová: Na projektu Klenotů mi vadí hlavně financování. Nechápu, že letošní rozpočet obec schválila

Podle zastupitelky Marty Prachařové patří k největším problémům Poříčí nad Sázavou zadlužování a netransparentnost vedení. Když v obci došlo k prvnímu velkému zadlužení, nechápala podle svých slov, jak k němu mohlo dojít. „Teď už tuším. Kdo nezažil, neuvěří,“ říká.

Proč máte výhrady k přestavbě budovy Klenotů v obci?

K samotné myšlence zbudovat byty pro sociální bydlení výhradu nemám. Co se mi však nelíbí, je cesta, kterou starosta obce zvolil. Týká se to nejen vymezení účelu objektu a stavebního projektu, ale především financování. V neposlední řadě mi vadí doba trvání realizace projektu.

Proč je podle vás hlasování o jednotlivých bodech jednání zastupitelstva anonymní?

Mnohé pokusy jmenovité hlasování byly vždy zmařeny. Řekla bych, že tento systém napomáhá falešnému pocitu kolektivní odpovědnosti, respektive zastupitelé mají tak falešný pocit zbavení se osobní odpovědnosti.

Usilujete o zřízení redakční rady Poříčského zpravodaje. Co by podle vás měla přinést?

Především usilujeme o zveřejňování informací, kterým já říkám „B“. Podle přísloví, že když se řekne A, mělo by se říct i to B.

V obci podle vás dochází k rekordnímu zadlužování. Co je hlavní příčinou?

O tom stále a hodně přemýšlím. Kolem roku 2010 bylo Poříčí třetí nejzadluženější obcí v republice a trvalo deset (10!) let, než se podařilo finanční stav dostat do černých čísel, a přitom současně i investovat a opravovat. Nemohla jsem tehdy pochopit, jak k tomu mohlo dojít. Proč se současně dělal projekt plynofikace a stavba obří tělocvičny? Obě investice byly daleko nad možnostmi obecního rozpočtu.

Když jsem pak sledovala průběh zasedání zastupitelstva k rozpočtu na rok 2021 v prosinci 2020, slyšela jsem, že „je vlastně jedno“, že ve výdajích na rok 2021 je naplánován výdaj 17 milionů korun na opravu Klenotů, přestože dle smlouvy se v roce 2021 bude hradit necelých 10 milionů korun (a to také není jisté, jak se později ukázalo, podle podepsané smlouvy by se měla celá částka hradit až v roce 2022 po dokončení díla, tedy v roce 2021 se nebude hradit nic).

Zaznělo, že „je vlastně jedno“, že obec má k dispozici na účtu na stavbu cca 15 milionů korun z přebytků minulých let. V rozpočtu na rok 2021 naplánováno čerpání úvěru 17 milionů korun. Přes upozornění na tyto rozdíly ale většina zastupitelů takový rozpočet schválila. Stále to nechápu, ale teď už tuším a viděla jsem na vlastní oči, jak se takové věci (zadlužení obce, pozn. red.) mohou stát. Kdo nezažil, neuvěří.

Jak byste postupovali ve vedení obce vy? Na jaký problém týkající se veřejných financí je potřeba se zaměřit jako první?

Já myslím, že úplně stačí zdravý selský rozum, kupecké počty a trocha pokory.

Marta Prachařová

ČTI VÍCE...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.