Zastupitelstvo bez diskuse? Web Otevřené Poříčí se zaměří na témata, o nichž se na radnici nemluví

Ze schůzí poříčského zastupitelstva zmizela diskuse: jako samostatný bod programu přitom léta fungovala. Bez něj se obec demokraticky řídit nedá. V reakci na krok vedení tak vznikl web Otevřené Poříčí.

Jestliže na veřejné zasedání zastupitelstva něco patří, pak je to především diskuse o správě obce bez tematického omezení. Zastupitelstvo je veřejné zasedání: každý proto má mít právo na vyjádření vlastního názoru k jakémukoliv tématu ze života v obci. Jednání, kde se i zastupitelé bojí vyjádřit k předloženým bodům programu, postrádá smysl.

Právě z toho důvodu vznikl web Otevřené Poříčí. Tyto stránky mají za cíl nahradit chybějící prostor pro diskusi o záležitostech obce Poříčí nad Sázavou a upozornit na problémy, které se obce týkají, ale o nichž se na zastupitelstvu nemluví.

Od konání posledních voleb v roce 2018 se uskutečnilo celkem šest schůzí zastupitelstva. Každá z těchto schůzí obvykle zahrnovala zhruba čtyři programové body: jen jediná schůze přitom trvala déle než hodinu. Průměrná délka těchto zasedání byla zhruba 47 minut. Z této malé statistiky je zřejmé, že zastupitelstvo v současné podobě není tím, kdo řídí život v obci, zejména pak tok peněz. Tímto způsobem se dá obec řídit snad jedině v totalitě.

Proč upřednostňuje starosta klientelistický způsob komunikace s lidmi bez veřejné diskuse? Proč vedení obce mlčí a souhlasí s tím, co říká starosta? Má snad zakázáno projevit své názory? Může vůbec zastupitelstvo fungovat jako řídící orgán, když se zastupitelé uchylují k jednotnému hlasování, aniž by mu předcházela vzájemná dohoda o výsledcích? To jsou jen některé z otázek, které současná podoba obecních jednání vyvolává.

Položili jsme proto zastupitelům zcela konkrétní dotazy, ke zcela konkrétním tématům z aktuálního dění v obci. Jejich odpovědi si budete moci přečíst na těchto stránkách.

Zajímají vás jiná témata týkající se řízení obce? Napište nám! Dotazy rádi předáme a odezvy zveřejníme.

ČTI VÍCE...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.